ЮЛИ.com

july.saitbg.com

Научете повече за света

Фешън Калърс - Дамски Сака
Неделя, 26 Октомври 2014 09:54

Езикът – едно незаменимо богатство

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Навярно и вие като всеки друг знаете поне един чужд език. Години наред в страната ни бяха изучавани в училищата руски, немски, френски език, а през изминалите две десетилетия масово се наложи английския език. Въпреки това има много неща около всеки един чужд език, за които рядко се замисляме.

Езикът като средство за комуникация – той се изразява по различен начин и въпреки множеството си специфики всеки народ, всеки индивидуален характер му придава нещо специфично и уникално. Така се появяват и правилата в речта. И докато за животните езика е представен под формата на звуци, мимики, действия и жестове, то човешкият език формира своите аспекти и дефинира понятието за езикознание.

Сам по себе си термина езикознание има няколко значения. Той се свързва на първо време с говоримата си форма. Водещата форма на всеки един език е писмената такава. След писмените знаци, които се появили в най-ранен период идва ред на езика на жестовете, символика и мимики.

За когнитивната наука наречието намира по-голямо приложение и обхваща опознавателната способност у човека. Последната има голямо значение за създаване на смислено и съществено състояние от знаци, чрез конвенции. Това научно носи наименованието семиоза, а извършваните в него проучвания са семиотика.

Езикът се проявява като най-висшата форма за общуване между хората. Той не спира своето развитие, прогрес, усъвършенстване. С времето всеки език претърпява реформи, видоизменя се и налага нови правила в писмена форма и в изговаряне.

Различните народи по света имат свои езици, а многообразието им определя и издигането на някои от тях като международни езици. Познанията по чужд език са едно несметно богатство, което от древни времена е помагало на хората да тълкуват, превеждат, да комуникират свободно помежду си и да разбират отсрещната страна.

Езикът е цяла необятна система от знаци, които изразяват не само конкретиката на съдържанието си, но представят емоции, чувства, споделяне и т.н.

Целият прогрес на езиците, както и налагането на няколко международни езика, каквито са – английски език, руски език, немски език и други, обяснява и желанието на все повече хора да изучават чуждия език.

Прочетена 1570 пъти